fleurzsa posted on 12-5-2010 05:05 PM

Seni China

salam n good day

•Seni Tembikar
•Seni Tembaga
•Seni Catan
•Seni Arca
•Seni Kaligrafi

•Seni Bina

fleurzsa posted on 12-5-2010 05:05 PM

Seni Tembikar

Kebanyakan tembikar neolithic yang terbaik di dunia datangnya dari negari Cina

Tembikar zaman Maharaja Yso dan Shun berwarna kemerah-merahan dengan perhiasan hitam, bentuk tembikarnya yang popular ialah bentuk pasu  bermulut tebal berbadan kecil.

Tembikar  Cina zaman akhir Neolithic pula  berwarna hitam dan berkilat

Tembikar Dinasti Chou mempunyai lapisan glaze yang terang pada permukaan tembikarnya.

Tembikar zaman Wangsa Ha, menggunakan glaze kelabu kekuningan yang diperbuat dari timah hitam.

fleurzsa posted on 12-5-2010 05:06 PM

Seni Tembaga

Kesenian tembaga bermula pada zaman Wangsa Shang. Kebanyakan  kesenian tembaga ketika itu  adalah peralatan  rumah  dan sebahyang yang ditiru  dari bentuk-bentuk tembikar.

Pada akhir Wangsa Chou, ada terdapat bukti teknik tuangan bentuk huruf atas bejana-bejana  telah dilakukan.

Bentuk-bentuk bejana berasaskan bentuk binatang, bejana tersebut digunakan untuk 2 tujuan iaitu kegunaan harian dan istiadat keagamaan

fleurzsa posted on 12-5-2010 05:06 PM

Post Last Edit by fleurzsa at 12-5-2010 17:07

Catan

- Dikatakan catan Cina  bermula dengan gambar binatang
- Catan Cina lazimnya dibuat di atas kain sutera atau kertas  telap dakwat
- Perkembangan seni catan terkenal di Zaman Wangsa Tang yang banyak berunsur ugama Budha, Taoism dan Confucianism
- Zaman Sung, pelukis Cina menggunakn ciri-ciri pemandangan san kemanusiaan

fleurzsa posted on 12-5-2010 05:09 PM

Ciri2 catan

- Motif yang digunakan agak terbatas jika dibandingkan dengan catan barat
- Kebayakan ctan menggambarkan keindahan panorama alam dan semulajadi
- Catan mempunayi falsafah

fleurzsa posted on 12-5-2010 05:09 PM

Seni Arca n Ukiran

- Dikesan sejak zaman Wangsa Shang dengan terjumpanya dua arca berbentuk  harimau dan burung hantu, diperbuat daripada marmar

- Terdapat banyak imej-imej Budha ditemui di candi-candi di Gua Yun Kang,Shensi.

- Di gua-gua  Tung Huang, Kansu terdapat imej-imej Budha diukir pada dinding gua tersebut. Arca-arca diperbuat daripad tanah liat yang diwarnakan, batu dan tembaga.

fleurzsa posted on 12-5-2010 05:11 PM

Seni kaligrafi

-Seni tulis cina yang terawal ditemui  pada zaman Wangsa Shang (2000 S.M) yang ditulis  di atas permukaan  buluh, tulang dan kulit kura-kura

-Kehadiran Confucius dan Lao-Tzu pada zaman Wangsa Chao, membantu menggalakkan  pertumbuhan falsafah, kesenian dan tulisan orang China

-Dalam tahun 1928-221 SM, terdapat banyak tulisan pada permukaan bejana tembaga dan batu. Tulisannya mempunyai ukuran yang sama.

-Terdapat 3 tulisan dicipta dalam zaman wangsa Han, iaitu tulisan bentuk biasa (pattern script), tulisan bentuk kasar (Rough Script) dan tulisan sambung (Curcive Script)

fleurzsa posted on 12-5-2010 05:12 PM

Senibina

Senibina di China dikatakan dapat dilihat dengan pesat pada zaman Ming, apabila Peking dijadikan Pusat Pentadbiran menggantikan Nanking

fleurzsa posted on 12-5-2010 05:13 PM

Ciri2 Senibina

- Berdinding kayu beratap genting curam

- Bangunan kuil dan pagoda mempunyai pintu    gerbang, beratap genting melengkungn ke atas.

fleurzsa posted on 12-5-2010 05:14 PM

Catan lanskap

- Catan lanskap mendapat tempat yang istimewa sekali dalam perkembangan seni catan China.
- Catan lanskap China (Shan Shui) membawa maksud gunung dan air.
- Sejarah catan China  berkembang dengan pesat dalam zaman Dinasti Sung.

fleurzsa posted on 12-5-2010 05:15 PM

Ciri2 Catan lanskap

-Tidak meniru alam secara realistik tetapi tertumpu kepasda ekspresi yang membawa pengnertian terrhadap keseluruhan catan

-Seorang artis harus dapat berinteraksi secara harmoni dengan alam dan dapat menterjemahkan falsafahnya melalui catan

-Konsep Yin dan Yang menjadi teras  kepada catan lanskap China iaitu keseimbangan dengan  yang melalui perlambangan  kabus, air, awan, burung dan lembah.

fleurzsa posted on 12-5-2010 05:16 PM

Hukum Catan China (Berasaskan  Prinsip Shi-Vitalize Spirit)

-Monokrom: penggunaan cat air dengan ton warna yang  terhad begi mendapatkan  impak mendalam

-Komposisi: mementingkan rangkaian ruang berasaskan garisan tegak dan mendatar.

-Ton dan suasana: ˇ°Chi Yun Sheng Tungnˇ±  ton yang memberi  suasana yang ghairah dan dinamik

-Struktur dan sapuan berus: Sapuan awal berus  memberi pengertian -  dibuat secara spontan dan simbol kepada alam semula jadi

-Lakaran: penting sebagai pembentukan awal sesuatu  gambaran.

-Kesesuaian lukisan dengan objek: Walaupun lukisan tidak sama dengan objek sebenar tetapi perlu ada persamaan dalaman

fleurzsa posted on 12-5-2010 05:25 PM

Falsafah Seni

Falsafah taosime

        Pokok buluh adalah simbol
-        kepada kekuatan , kesabaran menanggung penderitaan  
-        kepada kepantasan pembangunan dan perluasan kebudayaan di China.

Feng Shui .

-        elemen-elemen semulajadi seperti bumi , air , api dan tanah di mana kesemuanya menjadi keseimbangan ekosistem alam. dan sesuatu yang positif.
Page: [1]
View full: Seni China