CARI Infonet

Title: Hutan Hujan Tropika Di Malaysia Dan Kepentingannya [Print this page]

Author: mok_nik    Time: 24-7-2004 04:25 AM
Title: Hutan Hujan Tropika Di Malaysia Dan Kepentingannya
Hutan dapat ditakrifkan sebagai komuniti tumbuhan yang padat dengan pokok dan berkemampuan berinterkasi dengan binatang serta alam sekitar. Hutan adalah khazanah alam dan warisan semulajadi bagi setiap negara. Tuhan telah menganugerahkan alam semesta ini kepada manusia dengan pelbagai sumbernya. Ciptaan tuhan ini mempunyai pelbagai kegunaan yang unik dan berguna.

Pada amnya, hutan di dunia melingkungi hampir 40% atau 4405 juta hektar daripada keluasan bumi dan 53.4% terdiri daripada hutan hujan tropika. Hutan di dunia amnya boleh dikelaskan kepada tiga kumpulan utama; Hutan Hujan Khatulistiwa, Hutan Iklim Sederhana dan Hutan Konifer. Terdapat juga kawasan yang mempunyai campuran daripada tiga jenis ini (lihat rajah 1).

Ciri-ciri pengelasan yang dapat dilihat di sini adalah mengikut pengaruh iklim seperti suhu, hujan dan tanah, kedudukan geografi, jenis tumbuhan, topografi dan latar belakang sesuatu kawasan.

Hutan jenis konifer atau iklim sederhana, berasal dari Eropah dan Amerika Utara, juga dikenali sebagai gymnosperma. Biasanya mempunyai buah kon dan daun yang berbentuk tipis/ tajam. Kayu yang didapati dari pokok jenis ini berciri cincin serta dikenali juga sebagi kayu lembut di mana pemprosesannya adalah mudah.

Hutan daun lebar pula hanya terdapat di tiga kawasan iaitu di Amerika Selatan (Amazon), Afrika, dan Indo-China. Ia juga dikenali sebagai kenisi angiosperma yang berbiji, tertutup, berbunga dan daunnya berjala-jala. Kayu yang didapati adalah jenis kayu keras, tidak berbentuk cincin di dalam kayunya tetapi berciri rongga dan lebih kompleks dalam isi kandungannya.

Di negara kita sendiri, hutan melingkungi hampir 59% dari keluasan tanah dan merupakan hutan hujan tropika. Hutannya sangat kompleks dari segi komposisi flora dan faunanya serta berubah mengikut habitat dan ketinggian.
Author: mok_nik    Time: 24-7-2004 04:31 AM
Pengelasan Hutan Hujan TropikaPengelasan ini berdasarkan pada komposisi tumbuh-tumbuhan yang dominan di habitat tertentu . Di Malaysia terdapat tujuh jenis taburan hutan hujan . Pengelasan ini pula boleh dibuat mengikut pengaruh seperti iklim dan jenis tanah. Pengelasan ini juga berdasarkan kepada ketinggian kawasan dari paras aras laut (lihat rajah 2 dan 3). Hutan dipterokarpa yang terdiri dari 5 golongan pokok yang boleh dikelaskan kepada:


1- HUTAN PAMAH DIPTEROKARPA

Semua hutan di kawasan tanah rendah dan di kaki bukit sehingga ketinggian 300 m. Hutan ini mempunyai nilai komersial kerana terdapat ribuan spesies seperti semak, herba, pepanjat. Pokok-pokok tumbuh di tanah rata, kaki bukit iaitu ketinggian 304 meter dari paras laut. Di hutan tebal, ada pokok yang tumbuh setinggi 45 meter. Pokok-pokoknya ada yang berbanir nipis dan ada yang tebal ;batang pokok yang bersisik dan merekah. Batang pokoknya panjang dan lurus. Terdapat banyak jenis dipterokap ( jenis meranti ) di hutan ini.


2- HUTAN DIPTEROKARPA BUKIT

Hutan ini terdapat di bukit yang ketinggiannya antara 300m-762m.

3- HUTAN BUKIT DIPTEROKARPA

Hutan ini wujud pada ketinggian antara 300 hingga 350 meter dari paras laut. Pada paras ini tumbuh-tumbuhan yang ada berbeza sedikit. Kebanyakan pokok yang tumbuh ialah jenis seraya.


4-HUTAN DIPTEROKARPA ATAS

Hutan ini terdapat di bukit yang ketinggiannya di antara 762m-1200m dari paras laut.


5- HUTAN OAK-GUNUNG

Hutan di antara paras ketinggian 1200m-1500m dari paras laut. Pertumbuhan pokok-pokok di hutan ini dipengaruhi oleh keadaan dan tempat. Ketinggian pokoknya pula dari 18 hingga 21 meter, berbatang pendek dan mempunyai banir yang sedikit. Jenis pokok diterokap tidak terdapat di sini. Jenis tumbuhan yang biasa ditemukan ialah paku-pakis, palma dan bertam.[ Last edited by mok_nik on 24-7-2004 at 04:33 AM ]
Author: mok_nik    Time: 24-7-2004 04:42 AM
6-HUTAN PAYA BAKAU

Tumbuh-tumbuhan jenis bakau dan api-api tumbuh di tepi sungai dan laut, teluk dan muara sungai. Hutan ini terdapat di pantai barat dan sedikit di pantai timur. Tumbuh-tumbuhannya mempunyai bentuk pokok yang biasa dan tumbuh hingga mencapai ketinggian antara 6 hingga 15 meter. Boleh dikatakan tumbuh-tumbuhan hutan ini mempunyai kanopi yang sama dan tidak renggang. Tumbuh-tumbuhan di bahagian bawah ( di permukaan bumi ) kurang dan kadang-kadang tiada.7- HUTAN PAYA AIR TAWAR

Secara tetap atau sementara tumbuh-tumbuhan hutan ini ditenggalami air yang kaya dengan mineral. Bilangan tumbuh-tumbuhannya terhad dan tertentu jenisnya, daripada pokok jenis semak hinggalah ke pokok besar yang tumbuh setinggi 24 hingga 30 meter.[ Last edited by mok_nik on 24-7-2004 at 04:46 AM ]
Author: mok_nik    Time: 24-7-2004 04:49 AM
8- HUTAN TANAH GAMBUT

Kadang-kadang akar tumbuh-tumbuhan di tanah gambut menjalar sehingga sedalam enam meter. Hutan ini terdapat di bahagian pantai, di bahagian tengah dan selatan semenanjung. Hutan ini tumbuh di kawasan air yang sentiasa bertakung. Sumber airnya ialah air hujan. Airnya berwarna hutan. Ketinggian pokok ini lebih kurang 30 meter hingga 36 meter. Satu contoh hutan ini terdapat di Tasik Bera, Pahang Darul Makmur.9-HUTAN BATU KAPUR.

Jenis hutan di bukit batu kapur meliputi beberapa kawasan di semenanjung Malaysia / Thailand dan terdapat juga di Ipoh dan Batu Caves. Ketinggian tumbuh-tumbuhannya lebih kurang 15 meter (50 kaki).

10-HUTAN ERICACEOUS GUNUNG

Hutan melebihi 1500m. Ia terdapat di kawasan paras awan. Berbeza daripada hutan oak gunung, pokok-pokoknya nampak kerdil atau renek dan tumbuh setinggi 9 meter atau lebih sedikit. Di hutan ini juga terdapat lumut dan resam.


Author: mok_nik    Time: 24-7-2004 04:53 AM
Kegunaan Hutan

1- Sebagai kawasan tadahan air

Hutan memainkan peranan sebagai span, menyerap air hujan dan mengalirkannya kembali semula ke anak sungai. Dengan ini, ia bertindak sebagai penapis bagi menentukan kebersihan dan kejernihan air. Kitaran hidrologi yang berlaku di dalam hutan ini telah memberi kesan yang positif pada kuantiti dan kualiti air sungai (Lihat rajah 4 ). Kawasan hutan yang luas dapat menampung kandungan air air hujan yang banyak. Air tersimpan dalam daun, batang , akar dan buah tumbuhan. Air hujan yang tidak diserap oleh tumbuhan akan mengalir ke sungai, laut, atau diempangkan supaya dapat disalurkan ke paip-paip ke kawasan perumahan


2-Mengawal hakisan tanah

Hutan bertindak sebagai penutup bumi semulajadi serta melindungi tanah-tanih daripada hakisan air dan angin. Pokok-pokok pula berfungsi sebagai pengikat dengan mencengkam atau memegang butiran tanah-tanih dengan akarnya dan mengekal dan mengukuhkan struktur tanah tersebut .

Curahan air hujan di permukaan tanah mudah menghakiskan tanah sekiranya ikatan antara butir-butir tanah tersebut longgar. Tanah yang terhakis akan diangkut oleh aliran air hujan ke dalam sungai dan menyebabkan sungai menjadi cetek. Apabila hujan turun lagi, sungai yang cetek ini tidak dapat menampung air tersebut. Ini akan menyebabkan banjir berlaku dan mengakibatkan kerosakan harta benda.

Berasaskan kepada keupayaan ini, hutan dapat memelihara kualiti alam sekitar dan mengelakkan bencana buruk seperti banjir kilat dan tanah runtuh yang bukan sahaja merosakkan harta tetapi juga mengancam nyawa. Melalui aliran batang tumbuhan, air hujan tidak akan terus menimpa permukaan bumi sebaliknya mengalir turun melalui batang dan akar tumbuhan.

Ini mengurangkan kelajuan air hujan yang tiba ke permukaan tanah. Sementara itu, melalui proses evolusi, ekosistem hutan boleh menjalani pengitaran nutrien dan meminimakan kehilangan nutrien untuk hidup dalam kekurangan
Author: mok_nik    Time: 24-7-2004 04:55 AM
3-Mempengaruhi iklim

Hutan tidak mempengaruhi keadaan iklim satu kawasan yang luas tetapi jenis hutan bergantung kepada iklim. Bagaimanapun ,hutan mempengaruhi iklim keadaan setempat oleh kerana kepadatan silara pada pokok-pokok yang menyebabkan kelembapan udara yang tinggi dan sejuk .

Beserta dengan seluruh tumbuhan hujau, ia bertindak mengimbangi kandungan gas oksigen (O2) dan karbon dioksida(CO2) dalam udara. Tumbuhan hijau menyerap CO2 dan mengeluarkan O2 semasa proses fotosintesis O2 yang dibebaskan dan digunakan oleh haiwan dan manusia semasa pernafasan manakala CO2 yang terbebas semasa haiwan dan manusia bernafas digunakan oleh tumbuhan.

Ia juga mempunyai penyejukan semulajadi menerusi beberapa cara. Pertamanya air yang ditranspirasikan oleh tumbuhan naik ke udara dan menghasilkan awan. Awan ini membalikkan cahaya matahari ke ruang angkasa dan kemudian menjadikan kawasan sekitar lebih sejuk.

Keduanya apabila wap air dari hutan mengandungi tenaga haba yang akan disebarkan ke kawasan yang lebih sejuk. Keadaan ini mempengaruhi penyebaran radiasi matahari.

Ketiganya, apabila kuantiti karbon yang banyak tersimpan dalam biomassa hutan. Jika karbon berlebihan di atmosfera, suhu dunia akan meningkat. Hutan ini boleh mengurangkan kandungan karbon di atmosfera menerusi proses fotosintesis
Author: mok_nik    Time: 24-7-2004 04:58 AM
4-Menyediakan habitat tumbuhan, haiwan dan serangga

Banyak spesies tumbuhan , haiwan dan serangga terdapat dalam hutan kerana secara langsung atau tidak , ia merupakan tempat tinggal dan sumber makanan. Sekiranya hutan dimusnah, keadaan cuaca dan kehidupan akan musnah sama sekali. Hutan Hujan Tropika misalnya mempunyai hampir 50% dari spesies tumbuhan di dunia. Satu hektar kawasan Hutan Hujan Tropika mengadungi hampir 200 spesies tumbuhan.


5-Menghapus bahan cemar

Hutan juga berupaya mengawal dan menghapuskan bahan cemar yang parasnya tidak begitu tinggi . Ia berlaku apabila pokok menggunakan sebahagian dari bahan cemar seperti seperti karbon monoksida dan sulfur oksida dalam proses metabolisme. Selain itu, permukaan dalaman daun pokok adalah besar dan mampu menyerap bahan pencemar dengan lebih berkesan . Dalam ertikata lain ia juga bertindak sebagai penapis udara

6 -Menahan bunyi

Kajian menunjukkan bahawa tumbuh-tumbuhan juga bertindak sebagai penahan bunyi yang berkesan . Di bandar, pokok-pokok telah ditanam untuk tujuan tersebut secara teratur.
Author: mok_nik    Time: 24-7-2004 05:06 AM
Kepentingan Hutan Dari Aspek sosial & Ekonomi

Dari aspek sosial

Peranan sosial hutan yang paling penting adalah kegiatan rekreasi luar. Ini termasuk menyediakan tempat untuk orang ramai memburu, memancing, berkhemah, berkelah, menerokai hutan dan menikmati keindahan alam. Dengan peningkatan populasi manusia yang semakin meningkat, kawasan hutan semakin penting dalam kehidupan seharian manusia. Hutan juga menjadi kediaman rasmi orang asli. Seramai 300 juta orang asli menetap di dalam hutan di seluruh dunia. Hutan telah menjadi sebahagian daripada kehidupan mereka yang meliputi tempat tinggal, sumber makanan, Ubat-ubatan tradisional, pakaian dan bahan binaan untuk kediaman mereka.


Aspek ekonomi

Dari segi ekonomi , hutan boleh dibahagikan kepada dua sumber:

1-Sumber kayu-kayan

Tidak dapat dinafikan lagi bahawa hutan telah membekalkan hasil kayu-kayan bernilai seperti balak. Ia adalah salah satu sumber pendapatan yang penting dalam ekonomi bagi mana-mana negara.

2- Sumber hasil hutan bukan kayu

Keluaran hasil hutan bukan kayu ialah semua keluaran hutan selain daripada kayu balak. Walaupun keluaran ini bernilai rendah tetapi pada umumnya sangat berguna kepada masyarakat atau sesuatu negara tersebut. Keluaran ini termasuklah keluaran tumbuh-tumbuhan seperti rotan, buluh, mengkuang, pandan, tumbuhan pewarna, damar, tumbuh-tumbuhan ubatan, tumbuhan beracun, sumber makanan, binatang liar, kayu gaharu, getah, minyak bau-bauan, binatang buruan dan kegunaan tumbuhan untuk hortikultur dan seni tanaman.

Hutan juga menggalakkan industri pelancongan yang menjadi sumber pendapatan penting bagi beberapa negara melalui kedatangan pelancong-pelancong yang berminat dengan keindahan hutan mahupun bagi tujuan pengkajian.
Author: mok_nik    Time: 24-7-2004 05:34 AM
HUTAN TROPIKA SECARA UMUM

Hutan ini termasuklah hutan hujan malar hijau di garis lintang khatulistiwa dan hutan monsun tropika. Di hutan khatulistiwa pokok-pokok biasanya menggugurkan daunnya sedikit-sedikit ataupun menggugurkan daunnya mengikut musim tetapi kebanyakan daripada pokok itu mempunyai daunnya hampir seluruh masa dan sebab itu hutan ini kelihatan malar hijau. Di hutan monsun pokok-pokok ialah jenis daun-luruh yang menggugurkan daunnya pada musim kemarau dan tidak mengeluarkan daun baru sehingga musim hujan tiba.

CIRI-CIRI HUTAN TROPIKA

1- Geografi

Hutan tropika terdapat di zon tropika di antara 23O 27
Author: mok_nik    Time: 24-7-2004 02:52 PM
3- Tanah

Kebanyakan kawasan hutan tropika dipenuhi tanah yang telah melalui proses pedogenik yang dipengaruhi ciri-ciri topografi, bahan induk atau keadaan air tempatan dan aktiviti sesetengah biota. Tanah boleh menjadi sangat berbeza meskipun dalam lingkungan jarak sekecil 10m; kebolehubahan mikro ini mempunyai implikasi yang penting terhadap pertanian dan pemilihan tapak yang sesuai untuk uji kaji luar (Moorman dan Kang, 1978).

Tanah jenis Ferasol dan akrisol merupakan tanah zon utama yang terbentuk dalam keadaan saliran bebas. Di kawasan tanah pamah tropika terdapat sungguh banyak kebolehubahan tanah yang tertakluk kepada jasad timbul dan batuan induk. Bahagian bawah lereng (kompleks aluvium) dicirikan oleh jenis tanah hidromorf seperti glei. Jenis tanah ferasol dan oksisol di atas lereng yang kurang curam (Kompleks koluvium) dan di bahagian atas lereng (kompleks eluvium).

Di atas batuan perantaraan hingga batuan yang sederhana asid dan curahan hujan kurang daripada 1500mm terdapat tanah okrosol (aktisol), dan oksisol (ferasol) bagi kawasan mempunyai hujan lebih 2000mm. Di dalam hutan tropika ini juga terdapat tanah podzol, histosol, nitosol, andosol, regusol, fluvisol dan gleisol.
Author: mok_nik    Time: 24-7-2004 02:54 PM
Ekosistem

Hutan tropika merupakan satu ekosistem yang paling pelbagai sifatnya di dunia dan kompeks kerana mengandungi berjuta-juta individu saling bertindak. Antara punca-puncanya adalah seperti berikut:

Jumlah ruang hutan tropika yang besar, termasuk bahagian yang separuh terlindung di bawah tanah
Author: mok_nik    Time: 24-7-2004 02:56 PM
STRUKTUR HUTAN TROPIKA

Di dalam hutan tropika, ketinggian maksimum bagi sudur jarang melebihi 50m . Walaupun beberapa jenis pokok seperti Dryobalanops aromatica dan spesies Dipterocarpaceae boleh tumbuh sehingga 60m di sekitar Indo-Malaysia dan pokok paling tinggi pernah dicatatkan adalah Koompassia excelsa (Leguiminosae) mencapai 84m.

Hutan tropika mempunyai beberapa lapisan tumbuhan semula jadi. Lapisan tertinggi sekali terdiri daripada pokok-pokok yang besar yang tumbuh sampai lebih daripada 46m (150 Kaki) tingginya dan mempunyai perdu akar banir yang besar serta batang pokok yang panjang dan lurus yang sesuai menjadi balak. Seterusnya, lapisan-lapisan pokok yang rendah kira-kira 9-15m (30-50 kaki) tingginya, terdapat pokok nipah, pokok reneh paku-pakis dan rumput.

Hutan monsun kurang tebal daripada hutan khatulistiwa kerana adanya musim kemarau tetapi lazimnya mempunyai tumbuhan bawah yang tebal terdiri daripda pokok reneh dan pokok kecil serta rumpun buluh yang tebal.
Author: mok_nik    Time: 24-7-2004 02:57 PM
KEPELBAGAIAN BENTUK POKOK HUTAN TROPIKA

Di hutan tropika, kebanyakan sifat pokok dikotiledon dan sifat percabangan, sistem daun, bunga, buah, dan akar jarang wujud di zon geografi yang lain.

Semasa memberikan bentuk, kaji tentang kelakuan dan pertumbuhan akar perubahan ontogenetik dan saling bertindak antara faktor keturunan dengan faktor persekitaran diambilkira. Akar banir berlainan saiz, bentuk dan bilangan

Ada akar banir merupakan struktur taji kecil atau bengkak di pangkal batang dan ada pula sangat besar sehingga mencapai 10m di atas batang pokok dan meluas lebih jauh pada satah mengufuk seperti pokok menonjol
Author: mok_nik    Time: 25-7-2004 01:40 AM
Title: TUMBUHAN DISEKITAR MALAYSIA
Malaysia mempunyai kekayaan Flora yang beranika jenis. Sesejenis pokok biasanya tidak terhad kepada sesuatu kawasan kecil. Mereka tidak mengenal sempatan sesuatu negara. Oleh kerana ini tumbuhan Malaysia boleh didapati di kawasan jirannya iaitu Negeri Thai Selatan, Indonesia dan Singapura. Oleh sebab begitu banyaknya jenis tumbuhan di Malaysia, hanya sebahagian kecil tumbuhan tempatan dapat diberi di sini.


Bayam duri, sejenis pokok yang boleh dijumpai di seluruh Asia Tenggara.


Untuk mengenal dan menamakan tumbuhan, kita halus tahu sedikit bekenaan ciri-ciri luar bahagian-bahagian pokok itu. Semua tumbuhan boleh dibahagikan kepada dua kumpulan besar. Satu kumpulan adalah pokok-pokok berbunga seperti rumput, orkid, lantana dan keembong. Kumpulan kedua adalah tumbuhan tidak berbunga seperti pokok krismas, paku-pakis, lumut dan kulat.


pokok paku.
Author: mok_nik    Time: 25-7-2004 01:44 AM
Pokok berbunga sekali lagi boleh dibahagikan kepada dua kumpulan beasr. Satu kumpulan adalah pokok monokot. Kumpulan yang satu lagi adalah pokok dikot. Daun pokok dikot biasanya ada urat yang menjalar, bijinya adalah dua belah, dan mereka ada akar tunjang (akar besar). Daun pokok monokot biasanya ada urat yang selari, biji nya tidak dapat dibelahkan dan akarnya selari (lebihkurang sama besar). Tumbuhan tidak berbunga boleh dibahagikan kepada empat kumpulan utama seperti jimnospermae, paku-pakis, lumut, kulat dan cendawan serta algae dan rumput laut.


            Gambar menunjukkan bunga monokot.

Contoh-contoh tumbuhan dikot adalah keluarga Akanthia, keluarga Bayam, keluarga Nona, keluarga Alamanda, keluarga Keembong, keluarga Bunga Matahari, keluarga Timun, keluarga Pudina, keluarga Kekacang, keluarga Bunga Raya, keluarga Bunga Kertas, keluarga Buah Susu, keluarga Ros, keluarga Jejarum, keluarga Lantana dll. Beberapa contoh tumbuhan monokot adalah keluarga Bawang, keluarga Keladi, keluarga Nanas, keluarga Kana, keluarga Rumput, keluarga Lili, keluarga Pisang, keluarga Orkid, keluarga Palma, keluarga Pandan, keluarga Helia dll.


             Gambar  pokok dikot.
Author: mok_nik    Time: 25-7-2004 02:00 AM
Tumbuhan-tumbuhan Monokot Malaysia

Keluarga Pisang
Keluarga Rumput Air
Keluarga Orkid
Keluarga Palma
Keluarga Panda
Keluarga Keladi Bunting
Keluarga Halia
Keluarga Padi


Tumbuhan-tumbuhan Dikot Malaysia

Keluarga Bayam
Keluarga Gajus
Keluarga Maman
Keluarga Betik
Keluarga Kobis
Keluarga Timun
Keluarga Ubikayu
Keluarga Pudina
Keluarga Kekacang
Keluarga Pegaga
Keluarga Tongkat Ali
(antara sahaja )
Author: mok_nik    Time: 25-7-2004 02:09 AM
TUMBUHAN-TUMBUHAN PAKU-PAKIS MALAYSIAPaku-pakis mudah dibezakan daripada tumbuhan-tumbuhan lain daripada fakta ia tiada mempunyai bunga yang benar. Daun paku-pakis biasanya merupai bulu burung. Paku-pakis boleh membiak di atas tanah dan juga di atas pokok lain atau di atas batu. Banyak jenis paku-pakis Malaysia digunakan kerana nilai perubatannya. Ada juga paku-pakis yang boleh dimakan, sebagai contoh, "Pucuk Paku" yang diminati ramai ialah sejenis sayur-sayuran tempatan yang boleh disediakan berbagai cara untuk menjadikan lauk hidangan. Paku-pakis banyak dijumpai di Malaysia. Ini boleh disebebkan kepada iklim berlembab dan panas yang baik untuk paku-pakis membiak.

Ciri-ciri Paku-pakis:

Tumbuhan paku-pakis merupakan golongan tumbuhan yang mempunyai ciri-ciri khas yang tidak dijumpai pada golongan tumbuhan yang lain:

i ) Setiap daun muda yang dikeluarkan berbentuk seperti satu gelungan tali.
ii)Kesemua tumbuhan ini menghasilkan spora yang terbentuk di dalam sporangium.
iii)Sporangium terkumpul membentuk tompok-tompokan di bahagian hujung, permukaan ataupun tepi daun.
iv)Terdapat susunan dan bentuk sorus ( kumpulan sporangium) bergantung kepada spesies paku-pakis tersebut.
Author: mok_nik    Time: 25-7-2004 02:13 AM
Pengelasan Besar Paku-pakis :

Paku-pakis sendiri dapat dipisahkan dalam dua bahagian yang sangat jelas iaitu golongan mirip paku-pakis (fern-allies) dan golongan paku-pakis sebenarnya atau paku-pakis sejati (true-fern). Golongan tumbuhan mirip paku-pakis terbahagi dalam tiga kelas iaitu :

i-Psilopsida : Paku-pakis yang tersangat ringkas strukturnya. Pembahagian antara akar, batang dan daun. Sangat tidak jelas. Ia hanya terdiri daripada batang bawah tanah dan cabang udaranya sahaja.

ii-Lycopsida : Paku-pakis kelas ini masih dianggap ringkas kerana batang dan daunnya masih sederhana.

iii-Sphenopsida : Paku-pakis kelas ini mempunyai akar dan batang telah jelas terbentuk dan ketinggiannya. Dapat mencapai beberapa meter tetapi daunnya masih ringkas sekali.

Golongan tumbuhan paku-pakis sejati pula secara kasarnya dimasukkan dalam satu kelas iaitu Pteropsida. Pembahagian antara akar, batang dan daun telah lengkap.
Author: mok_nik    Time: 25-7-2004 02:27 AM

contoh Psilopsida  contoh Lycopsidacontoh Lycopsida
Author: mok_nik    Time: 25-7-2004 01:09 PM
HUTAN REKREASI / HUTAN LIPUR

Keperluan untuk rekreasi hutan mula dirasai sejak tahun 1967, akibat daripada peningkatan ekonomi dan kepesatan pembangunan negara yang membuatkan warga kota memerlukan kawasan-kawasan untuk beriadah bagi mengelakkan dari tekanan dan kesibukan harian. Untuk memenuhi permintaan ini Jabatan Perhutanan mula membangunkan kawasan-kawasan hutan sebagai kawasan-kawasan rekreasi dengan mengadakan kemudahan-kemudahan asas kepada pengunjung seperti perkelahan, perkhemahan, merentas hutan dan berenang. Sehingga ini sejumlah 74 kawasan hutan lipur dalam HSK telah ditubuhkan di Semenanjung Malaysia.

Satu kawasan Hutan Lipur telah ditubuhkan di Ibu Kota, Kuala Lumpur iaitu Hutan Simpan Bukit Nanas. Terletak di tengah-tengah bandaraya ianya telah diwartakan pada tahun 1906 untuk orang ramai, dan merupakan hutan simpan yang tertua di negara ini. Hutan ini adalah Hutan Dipterokarpa Pamah seluas 11 hakter yang juga merupakan satu kawasan hijau didalam Bandaraya Kuala Lumpur.

Berbagai-bagai jenis buah-buahan terdapat dalam hutan negara ini seperti Petai (Parkia speciosa), Durian (Durio zibethinus), Macang (Mangifera spp.), Jering (Pithecellobium jiringa), Kerdas (P.bubalinum) dan Tampoi (Baccaurea spp.). Permintaan masyarakat terhadap buah-buahan ini telah meningkat walaupun dengan harga yang tinggi. Oleh itu, Jabatan Perhutanan telah melancarkan satu program menanam pokok buah-buahan bagi menampung bekalan serta keperluan buah-buahan tersebut.


Author: mok_nik    Time: 25-7-2004 01:11 PM
]Antara matlamat-matlamat penubuhan hutan lipur adalah seperti berikut:-

1- Menyediakan tempat-tempat untuk kemudahan beristirahat di dalam hutan seperti tempat berkelah dan pemandangan jauh (look-out), taman-taman rekreasi dan kawasan-kawasan semulajadi yang indah kepada orang ramai terutamanya kepada setiap golongan masyarakat;

2-Melahirkan kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya mengekalkan keaslian alam sekitar khususnya hutan supaya terpelihara demi kesejahteraan kehidupan mereka;

3-Meninggikan prestasi individu menerusi pembebasan fikiran daripada tekanan kesibukan kerja-kerja harian dan juga suasana persekitaran yang tidak tenteram terutamanya di bandar-bandar besar;

4-Memberi peluang dan dorongan untuk menjelajah di kawasan-kawasan hutan sambil menikmati keindahannya melalui penyediaan denai-denai hutan, kemudahan aktiviti-aktiviti mendaki gunung, bersampan serta lain-lain aktiviti yang berbentuk aktif;

5-Berperanan sebagai menambah kepada kawasan-kawasan penyelidikan yang sedia ada, sesuai dengan keasliannya yang terpelihara dan;

6-Menambah kawasan yang boleh menarik lebih ramai pelancong yang berkunjung ke negara yang mana hasilnya akan menolong dalam peningkatan ekonomi negara.
Author: mok_nik    Time: 25-7-2004 01:19 PM

Hutan Lipur Air Terjun Temurun Di Kedah

Hutan Lipur Air Terjun Temurun terletak di Hutan Simpan Machinchang Langkawi. Sungai Temurun mempunyai air terjun yang menarik dengan ketinggian 30 meter, sesuai digunakan untuk bermandi manda, berkelah dan berehat. Kemudahan yang disediakan adalah beberapa kemudahan rekreasi seperti wakaf dan kemudahan awam untuk mandi, trekking dan bersiar-siar. Disamping itu terdapat satu denai hutan yang menghubungkannya ke Hutan Lipur Pasir Tengkorak.

Terdapat juga denai hutan sepanjang 3 km yang mengelilingi hutan lipur ini. Tumbuhan utama ialah Meranti langgong, Meranti tembaga, Meranti seraya dan Palma.


Hutan Lipur Tasik Pedu

Hutan Lipur Tasik Pedu ini terletak di Hutan Simpan Pedu yang mempunyai jenis Hutan Dipterokarp Pamah. Hutan lipur ini juga terletak berhampiran dengan pintu limpahan air Empangan Pedu serta melalui jalan yang sama menuju ke Pusat Peranginan Tasik Pedu. Terdapat pelbagai flora dan fauna juga dapat ditemui di hutan lipur ini.
Author: mok_nik    Time: 25-7-2004 01:23 PM

Hutan Lipur Air Keroh

Hutan Lipur Air Keroh yang terletak 11 km dari pusat Bandaraya Melaka melalui Jalanraya Air Keruh ke Bandaraya Melaka. Ia adalah terdiri dari jenis Hutan Dipterokarp Pamah. Antara tumbuh-tumbuhan yang terdapat di sini adalah pokok-pokok seperti Kempas, Keruing, Meranti, Jelutong, Tampoi, Kedondong, Petai dan Pokok Melaka. Keunikan hutan lipur ini ialah pengunjung dapat melihat pemandangan pelbagai tingkat silara pokok melalui titian silara yang merentangi hutan sepanjang 250 meter pada aras ketinggian 15 meter dari atas tanah.Hutan Lipur Durian Perangin

Hutan Lipur Durian Perangin terletak dalam Hutan Simpan Gunung Raya, Langkawi Lokasi hutan lipur ini disempadani oleh beberapa kawasan perkampung dengan dusun buah-buahan milik penduduk tempatan. Tarikan utama Sungai Perangin yang mempunyai 14 peringkat air terjun dan batu-batannya yang unik. Ianya sesuai untuk berkelah, berehat dan berekreasi.

Tumbuhan utama di kawasan ini ialah Rengas, Merpauh periang, Melunak, Meranti temak, Meranti jerit, rotan dan palma. Terdapat denai hutan ke puncak Gunung Raya dan ke Hutan Lipur Lubuk Sembilang.

Hutan lipur terdapat pelbagai jenis fauna seperti monyet, tupai, burung, mamalia kecil, reptilia dan serangga.
Author: mok_nik    Time: 25-7-2004 01:38 PM
PAKU-PAKIS DALAM UBATAN TRADISIONAL

1- LYCOPHYTA / LEPIDOPHYTA(AKAR RU)

Ciri-ciri

1- Rizom melekat pada kulit kayu tumbuhan besar khasnya di tempat batang tersebut bercabang

2- Dari rizom ini akan keluar cabang udara yang tergantung ke arah bawah sebagai bandul dan bercabang dua atau tiga kali

3- Daun kecil tersusun rapat menutupi permukaan cabang udara tadi

4- Sporangiumnya terkumpul di hujung cabang-cabang membentuk suatu struktur yang dinamakan strobilus

5- Setiap sporangium terletak di antara ketiak daun dengaan paksi cabang

6-Ukuran daun pada strobilus ini adalah lebih kecil daripada daun steril pada bahagian cabang lain


Penggunaan Dalam Pengubatan Tradisi
Sebagai ubat penyubur rambut

daun dan batang direbus dengan air sampai lembut, dihancur dan kemudian disaring
air saringan diguna sebagai pencuci rambut ketika mandi


Author: mbhcsf    Time: 25-7-2004 10:36 PM
salam..
bila saya skim thru , bagus lah thread ini. cuma boleh tak bubuh sekali layer hutan hujan tropika ikut ketinggian sbb kalau tak salah saya tumbuhan adalah berbeza pada sesuatu peringkat ketinggian.

[ Last edited by mbhcsf on 25-7-2004 at 10:37 PM ]
Author: mok_nik    Time: 26-7-2004 01:11 PM
w.salam

memang betul..tumbuhan berbeza mengikut ketinggian yang berbeza

mok nik harap agar forumers lain juga tambah2....kita berkomgsi ilmu...

ok untuk itu mok nik akan buat pengkelas hutan secara umum dahulu, sebelum deatil kepada pengkelas hutan hujan tropika.

Pengkelasan hutan secara umum boleh dilihat berdasarkan rajah dibawah:


Pengelasan hutan ini juga boleh dikategorikan mengikut perubahan ciri-ciri altitud, komposisi flora, habitat, iklim, tanah dan biotik. Pengelasan yang ditetapkan adalah seperti berikut:-

(I) Hutan Paya Laut
Hutan ini terletak di persisiran laut yang berlumpur bercampur pasir laut yang mengalami air pasang dan surut.150M dari paras laut. Spesies utama ialah Bakau.

pokok bakau


(ii) Hutan Paya Gambut
Hutan ini terletak di belakang hutan paya laut menghala ke darat dengan tanah gambut dan airnya yang kurang masin. Spesies yang terdapat di kawasan ini ialah Meranti.

meranti

(iii) Hutan Dipterokarp Pamah
Hutan ini terletak di ketinggian 300 meter a.p.l. yang mempunyai bilangan pokok yang padat dan berbagai jenis. Spesies utama ialah Meranti, Balau dan Kapur.

(iv) Hutan Dipterokarp Bukit
Hutan ini terletak di ketinggian antara 300 - 750 meter a.p.l. yang merupakan kelas hutan yang terluas di Semenanjung Malaysia. Spesies utama ialah Seraya, Keruing dan Meranti.

seraya

(v) Hutan Dipterokarp Atas
Hutan ini terletak di ketinggian 750 - 1,200 meter a.p.l. yang mengandungi terutamanya spesies Meranti bukit Dan Damar minyak.

meranti bukit

(iv) Hutan Montane - Oak
Hutan ini terletak di ketinggian 1,200 - 1,500 meter a.p.l. yang kebanyakan spesiesnya bersaiz sederhana seperti Mempening, Berangan, Damar minyak dan Podo.

(vi) Hutan Ericaceous - Gunung
Hutan ini terletak di ketinggian melebihi 1,500 meter a.p.l. yang mengandungi spesies pokok bersaiz kecil, bengkok dan rendah seperti Kelat, Periuk kera dan berbagai jenis belukar, buluh, resam, paku pakis dan lumut.


periuk kera
Author: mok_nik    Time: 26-7-2004 01:28 PM
HUTAN HUJAN TROPIKA SEBAGAI SUMBER TUMBUHAN UBAT-UBATAN

Hutan tropika merupakan semula jadi yang terbesar untuk perubatan moden. Sebanyak 150 000 daripada 250 000 spesies tumbuhan berbunga yang diketahui di dunia berasal dari kawasan tropika. 35 000 spesies terdapat di Asia Tenggara dan 8 000 daripadanya terdapat di Malaysia. 6 000 daripada spesies tumbuhan berbunga di Asia Tenggara ini mempunyai nilai perubatan.

Di India, terdapat 18 000 spesies tumtuhan berbunga, 2 500 daripadanya digunakan untuk tujuan perubatan. Di Filipina pula, terdapat 9 000 spesies tumbuhan berbunga dan 900 daripadanya memenuhi keperluan kesihatan. Di Jawa, 200 daripada 4 598 spesies tumbuhan berbunganya digunakan sebagai ubat

Di antara contoh tumbuh-tumbuhan ubatan moden yang berasal dari hutan hujan tropika dan kegunaannya ialah :


1-kuinin (Cinchona officinalis)
Author: mok_nik    Time: 26-7-2004 01:40 PM
Selain daripada itu, hutan hujan tropika juga telah menjadi sumber ubatan tradisional kepada masyarakat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) menganggarkan kira-kira 70% - 80% dari penduduk dunia masih lagi bergantung kepada sistem perubatan tradisional di dalam penjagaan kesihatan asas.

Di China misalnya, perubatan tradisional yang banyak menggunakan sumber flora sudah mengakar lebih dari 5 000 tahun. Di India, dengan ayurvediknya, sejumlah 8 000 herba sudah dikenal pasti berupaya mengubat pelbagai penyakit berabad lamanya.


Bagi kaum Melayu misalnya, menggunakan akar susun kelapa (Tabernaemontana divaricata), akar melur (Jasminum sambac), bunga raya (Hibiscus rosa-sinensis), dan ubi bemban (Maratha arundinacea) untuk merawat kanser.


akar susun kelapaakar melurbunga rayaubi bemban

[ Last edited by mok_nik on 26-7-2004 at 12:46 AM ]
Author: mok_nik    Time: 26-7-2004 02:13 PM
Terdapat juga tumbuhan berikut telah digunakan dalam perubatan tradisional untuk merawat penyakit. Antaranya ialah :

1-senduduk  
Author: mok_nik    Time: 26-7-2004 02:27 PM
5-Tongkat Ali
Author: eva    Time: 31-10-2004 04:09 PM
mok nik... uwaaaaaaaaaa nak balik mesiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :cry:

TQ for your info mok nik:tq: sangat berguna.. rasa windu sangat kat cuaca mesia.. harap2 la eva tak sakit kalau balik nanti..

mengenai hutan tropika nie, memang sangat misteri. byk ubat terdpt kat hutan tropika nie..

eva ada pengalaman berjalan dr pokok ke pokok dlm hutan tropika.. seram sejuk sbb tinggi sangat :gila:
Author: zaliinun    Time: 1-1-2005 11:31 PM
Alhamdulillah kerana bumi Malaysia kaya dengan floranya.... namun khazanah yang begini berharga belum lagi diterokai sepenuhnya oleh kita, anak buminya... kita lebih kenal tumbuhan yang dibawa masuk dari luar memandangkan adanya rujukan tentangnya... tetapi tumbuhan kita sendiri terutamanya spesis hutan, masih banyak yang kita tidak tahu memandangkan kurangnya bahan rujukan.  Dengan bilangannya yang semakin mengurang mungkinkah anak cucu kita nanti dapat melihat bagai mana rupa pokok Sintok? Begitu jua pokok Melaka, Mertajam, Petaling, Merlimau dan Dungun?  Di mana boleh mereka lihat pokok  Bayas, Palas, Dedalu dan tualang?  Masih bolehkah mereka menggunakan damar dari pokok damar lagi? Atau tahukah mereka apa yang boleh mereka gunakan pada tumbuhan tersebut?  Jadi... apakah ikhtiar kita?  Melombong ilmunya... atau... biarkan ianya luput ditelan waktu......
Author: TheOne    Time: 16-2-2005 01:17 PM
Originally posted by zaliinun at 1-1-2005 11:31 PM:
Alhamdulillah kerana bumi Malaysia kaya dengan floranya.... namun khazanah yang begini berharga belum lagi diterokai sepenuhnya oleh kita, anak buminya... kita lebih kenal tumbuhan yang dibawa masu ...salam

korang ni ade ke yang berminat dalam bab
Author: blackpurple    Time: 16-2-2005 03:50 PM
[quote]Originally posted by TheOne at 16-2-2005 01:17 PM:salam

korang ni ade ke yang berminat dalam bab
Author: kitul    Time: 18-7-2005 10:43 AM
mok_nik tolong carikan gambar sebenar bunga dan pokok ketam guri. pernah dengar... tapi tak pernah tengok. Ianya lazim digunakan sebagai motif ukiran kayu. timaceh in advance
Author: BellaDeLaRossa    Time: 27-7-2005 12:13 PM
Originally posted by mok_nik at 25-7-2004 01:38 PM:
PAKU-PAKIS DALAM UBATAN TRADISIONAL

1- LYCOPHYTA / LEPIDOPHYTA(AKAR RU)

Ciri-ciri

1- Rizom melekat pada kulit kayu tumbuhan besar khasnya di ...seronok tgk pos mok_nik nih...sejuk mata tgk...hm..mmg mok_nik nih seorg pencinta laam...dah la suka travel n suka gak...pokok2 nih.....best kan..:love:
Author: mok_nik    Time: 28-7-2005 03:30 AM
Originally posted by kitul at 17-7-2005 09:43 PM:
mok_nik tolong carikan gambar sebenar bunga dan pokok ketam guri. pernah dengar... tapi tak pernah tengok. Ianya lazim digunakan sebagai motif ukiran kayu. timaceh in advance


mok nik try search kat google..tak adala pokok ni..jenuh mencari
tapi kalau Pokok Lemak Ketam ada, Nama sains : Parsonsia helicandra

nie gambarnya


Author: mok_nik    Time: 28-7-2005 03:37 AM
TUMBUH-TUMBUHAN DI MALAYSIA YANG MEMPUNYAI NILAI PERUBATAN TRADISIONAL

1. Pokok Tapak Kuda

Pokok Tapak Kuda merupakan pokok yang merayap. Daunnya ringkas dan berbentuk seperti tapak kuda. Daunnya disusun bertentangan. Bilangan bunga adalah 1 hingga 3 pada satu tangkai yang panjangnya 1.3cm. Korala bentuk serombang dan berwarna ungu. Ia mempunyai kapsul.

Pokok tapak kuda biasanya tumbuh di kawasan pantai berpasirKegunaan

Pokok Tapak Kuda boleh mengubati bisa-bisa badan. Beberapa helai daun dicampur dengan 6 jenis ramuan lain iaitu Blumea balsamifera, Justicia gendarussa, cerek-cerek, serai wangi, tulang-tulang dan lengkuas serta rebus ramuan tersebut. Air rebusan tadi dibuat untuk mandi.

Selain itu ia berfungi untuk merawat wanita yang telah bersalin. Daun pokok tapak kuda bersama-sama daun Justicia gendarussa dan daun inai direbus dan airnya buat mandi.

Daunnya dapat melegakan sakit lutut. Daunnya direndam dalam air panas dan diramas bersama daun Crinium asiaticum dan daun pisang batu. Selepas itu, air rebusan disapukan pada lutut. Pokok tapak kuda juga dapat mengurangkan demam panas dengan daunnya diramas dalam air dan jeram kepala untuk menghilangan panas badan.
Author: mok_nik    Time: 28-7-2005 03:39 AM
2.  Pokok Teh Tempuyung

Pokok teh tempuyung adalah sejenis pokok herba. Bentuknya berupa herba tegak, batangnya bulat. Batangnya mengeluarkan getah sekiranya dipotong. Daunnya berwarna hijau dan setengahnya berwarna ungu dan bersaiz antara 15 hingga 50cm panjang dan 3 hingga 12cm lebar. Tinggi pokok mencapai 2 meter. Pada masa muda, bunganya berwarna kuning cerah tapi menjadi merah keperangan bila matang.

Pokok Teh Tempuyung tumbuh di pinggir-pinggir sungai atau cela-cela batu kebun ataupun di tembok-tembok rumah. Ia merupakan tanaman liar.Kegunaan

Pokok Teh Tempuyung dapat mengubati penyakit kencing manis dan batu ginjal. Daunnya perlu dicelup dalam air panas dan meminumnya setiap hari. Kandungan kimia seperti kalium dan magnesium yang ada pada pokok ini dapat menghancurkan batu dalam ginjal.
Author: mok_nik    Time: 28-7-2005 03:47 AM
3. Mertajam

Pokok mertajam mencapai ketinggian antara 5 hingga 12m. Daun pinat dan 4 hingga 6 pasang. Saiznya besar iaitu lebih kurang 5cm dan mempunyai reramput halus serta peruratan pinat. Bunganya berwarna putih, bentuknya bulat dan berpetal 4. Buahnya kecil, berwarna kuning semasa muda dan bertukar menjadi merah dan kundang gelap bila matang.

Pokok mertajam tumbuh meliar di sekitar kampung.Kegunaan

Pokok mertajam mempunyai pelbagai kegunaan. Ia digunakan untuk merawat kudis. Pucuk dan daun dikunyak, campur sedikit air dan sembur di tempat kudis. Cara ini perlu diulangi 2 hingga 3 kali sehari selepas mandi.

Daun mertajam bersama daun jering dilupar di tapak tangan hingga hancur. Sapu hancuran itu di sendi yang terasa sengal. Ia akan mengurangkan sakit sendi.
Author: mok_nik    Time: 28-7-2005 03:53 AM
4. Kecumbrang

Pokok kecumbrang merupakan pokok yang renek dengan ketinggian 2 hingga 5 meter. Batangnya tegak dan kurus. Daunnya memanjang seperti pita. Saiz daunnya adalah 40 hingga 50cm panjang dan 8 hingga 10cm lebarnya. Yang menarik adalah bunganya tumbuh dari batang yang berada dalam tanah. Warna bunganya sungguh cantik iaitu merah muda.Kegunaan

Pokok kecumbrang mengandungi minyak yang wangi. Maka ia sering digunakan untuk menghilangkan bau ketiak atau badan.

Bunganya boleh membersihkan darah apabila bunga direbus dengan air dan airnya diminum. Sementara itu, bunganya juga boleh dimakan dengan membuat pecel dan daunnya akan digunakan untuk mencuci muka.

[ Last edited by mok_nik on 27-7-2005 at 02:55 PM ]
Author: mok_nik    Time: 28-7-2005 04:00 AM
bersambung aaa ..letih nak cari gambar :lol
Author: ct_og    Time: 15-8-2005 08:41 PM
Title: Reply #9 TheOne's post
Salam...

Saya berminat dengan tanaman ubatan.... selama ini saya merujuk kepada buku/majalah, internet, tv dan orang ramai... seronok rasanya bila mengetahui bahawa tumbuhan biasa yang dilihat mempunyai nilai perubatan dan digunakan dalam ramuan ubatan tradisional dan moden...  Kalau TheOne ada maklumat apa salahnya kongsi bersamakan....
Author: kitul    Time: 16-8-2005 10:53 AM
Originally posted by mok_nik at 28-7-2005 03:30 AM


mok nik try search kat google..tak adala pokok ni..jenuh mencari
tapi kalau Pokok Lemak Ketam ada, Nama sains : Parsonsia helicandra

nie gambarnya

[img]http://img20.imageshack.us/img20/1 ...

alahai mok nik ni. dari ketam guri jagi lemak ketam pulak. Sib baik bukan ketam masak lemak

memang lee lam google tak banyak. Tolong ek?
Author: mok_nik    Time: 19-8-2005 04:03 AM
Originally posted by kitul at 16-8-2005 10:53 AM

alahai mok nik ni. dari ketam guri jagi lemak ketam pulak. Sib baik bukan ketam masak lemak

memang lee lam google tak banyak. Tolong ek?


tak jumpaa pokok tuh
kalau nak tengok juga lihat aje kat sarung  keris laaalol
Author: alibnmat    Time: 20-8-2005 06:31 PM
Baru kutahu  mertajam as in Bkt mertajam tu ialah sejenis pokok. Thanx mok nik!
Author: blackpurple    Time: 8-9-2005 11:41 AM


Pokok Cengal Terbesar - The Malaysia Book of Records

Nama Spesies         :         'Cengal', Neobalanocarpus heimii
Ukuran         :         1,675 cm lilitan dan 65 meter tinggi
Tempat Dijumpai         :         Kompartmen 5, Hutan Simpan Pasir Raja, Dungun Terengganu
                     

Pokok cengal terbesar dan berusia kira-kira 1,300 tahun ini ditemui di Hutan Simpan Pasir Raja, Hulu Dungun pada 1999 oleh Pegawai Renjer Durian Mas II, Encik Omar Mohamad.

Pokok tersebut yang berdiri setinggi 65 meter dan ukur lilitnya 16.75 meter, atau kira-kira 13 pemeluk, serta bergaris pusat 5.32 meter memerlukan 27 buah lori bagi mengangkut kayunya jika ditebang.  Isipadu pokok cengal ini dianggarkan 220m3 dengan keberatan 120 tan metrik.

Usia pokok tertua ini dianggarkan 1,300 tahun iatu berdasarkan kaedah pengiraan pokok di kawasan tropika mengikut pertumbuhan gegelang (growth ring) pada kadar 0.4sm setahun.

Pokok yang terletak lebih kurang 200 meter dari sempadan Taman Negara dan 390 meter dari paras laut di kawasan Kompartmen 5 hutan ini, telah menerima pengiktirafan The Malaysia Book of Records sebagai pokok terbesar di Semenanjung Malaysia dan didokumenkan dalam keluaran edisi ketiga pada tahun 2001.

Pokok cengal kedua terbesar pula terletak dalam kompartmen 4, Hutan Simpan Pasir Raja dan dianggarkan ketinggian 45 meter dengan ukuran lilitan 10.75 meter.

Cengal atau nama saintifiknya 'Neobalanocarpus-heimii' adalah kayu keras popular di negara ini. Kawasan taburan semula jadi terhad di Semenanjung Malaysia, Thailand iaitu Selatan Pattani dan di Indonesia.

Pokok cengal dikenali sebagai cengai di Perak, manakala di Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang Barat dikenali sebagai penak.  Thailand pula mempunyai pelbagai nama iaitu thakian-cha, takhian-chantamaeo dan chi-ngamat.

Di Malaysia, pokok cengal tumbuh di kawasan hutan tanah pamah yang mempunyai ketinggian kurang dari 1,000 meter terutama di kawasan yang mempunyai saliran air yang baik.

Kebiasaannya pokok cengal hidup dengan baik di kawasan yang menerima hujan lebih dari 2,000 milimeter setahun dan tiada musim kemarau yang panjang.

Pokok cengal menghasilkan kayu terbaik dan mencapai harga tertinggi di pasaran jika dibandingkan dengan jenis kayu lain dan tergolong dalam keluarga 'Dipterocarpacease' iaitu sejenis pokok menghasilkan buah yang mempunyai sepasang sayap serta mengeluarkan resin atau damar.

Kayu cengal adalah kayu keras yang tahan lama dan mempunyai ketumpatan antara 915 hingga 980 kilogram per meter padu yang kebiasaannya digunakan dalam kerja pembinaan berat terutama pembinaan bot, selain dijadikan tiang, serta jambatan tanpa perlu diawet kerana ia tahan dari serangan anai-anai.

Ketahanan kayu itu disebabkan terdapat sejenis bahan awet semula jadi yang melindungi kayu teras.  Kayu gubal, teras serta kulit pokok cengal mempunyai sejenis damar yang dikenali sebagai damar penak dan boleh digunakan dalam pembuatan barnis.Sumber dari Utusan Malaysia, 9 Mei, 2001, 8 Jun, 2004 dan 12 Jun, 2004.
Author: ct_og    Time: 9-9-2005 12:35 AM
Originally posted by blackpurple at 8-9-2005 11:41 AM


Pokok Cengal Terbesar - The Malaysia Book of Records

Nama Spesies         :         'Cengal', Neobalanocarpus heimii
Ukuran         :          ...Salam...

Pokok cengal ni sekarang orang dah tanam dalam landskap... apa keadaan yang sesuai untuk pertumbuhan pokok ini dan di mana ia sesuai ditanam...?
Author: Tsunamie    Time: 12-9-2005 08:18 AM
Originally posted by ct_og at 15-8-2005 07:41 PM
Salam...

Saya berminat dengan tanaman ubatan.... selama ini saya merujuk kepada buku/majalah, internet, tv dan orang ramai... seronok rasanya bila mengetahui bahawa tumbuhan biasa yang dilihat m ...

   
Cek same MARDI.   Ape tumbuhan yang tertua di dunia.Ape tumbuham yang paling termuda di dunia.
Author: ct_og    Time: 12-9-2005 05:53 PM
Originally posted by Tsunamie at 12-9-2005 08:18 AM

   
Cek same MARDI.   Ape tumbuhan yang tertua di dunia.Ape tumbuham yang paling termuda di dunia.Apa perkaitan pulak tumbuhan tertua dengan termuda dengan tumbuhan ubatan.. tak faham saya ... cuba  Tsunamie terang:stp:kan?
Author: sorrowmage    Time: 18-11-2005 09:24 AM
mok_nik bole bagitau apa beza cengal emas dgn cengal yg lain? ada tak kegunaan ethnobotanikal yg direkodkan? thanx u.
Author: Mienda_Agro    Time: 7-4-2006 11:20 AM
Title: Nak Tumpang Bertanya
Assalammualaikum Mok Nik, teman nak tanya berkenaan prospek kayu gaharu (karas) untuk tujuan komersial. Sebab teman dah mencari artikel pasal pokok ni banyak indon punya jer . Boleh tolong ker. Makasih
Welcome to CARI Infonet (http://mforum.cari.com.my/) Powered by Discuz! X3.2