Chinese
Color
Orange
Black
Blue
Purple
Green
Deep Blue
Laman Utama
Forum
Fokus
Semasa
Kolumnis
Search
19021
View
114
Reply

Permusuhan Yahudi Terhadap Kristian dan Islam

[Copy link]

Author: ejensemit       Show all posts   Read mode

Author
Post time 22-6-2011 09:55 AM | Show all posts |Read mode
PERMUSUHAN YAHUDI
TERHADAP KRISTIAN DAN ISLAM
Karya UQBAH ABD RAHIM
Kopi pes dari http://anaksoleh.biz

Orang-orang  yahudi bermusuh terhadap Nabi Isa, ibunya Siti Maryam dan pengikutnya  Hawariyun yang beriman kepada Allah dan Nabi Isa sebagai rasuL  SEbagaimana juga mereka bermusuh terhadap Islam dan Nabi Muhammad serta  orang-orang Istam yang taat kepada ajaran syariat Allah.


Mereka  mengkafirkan Nabi Isa bin Maryam sebagai seorang rasul dan mendakwa  bahawa mereka masih menunggu Nabi Isa yang lain yang khususnya untuk  mereka melaksanakan penguasaan terhadap semua bangsa-bangsa di muka bumi  dan memerintah dengan syariat Nabi Musa. Mereka menjadikan syariat Nabi  Musa sebagai satu ketaksuban, kekejaman dan kemusnahan.

Siapakah Nabi Isa yang mereka tunggukan itu?
Mungkinkah Masihi Dajjal?

Sebelum  kedatangan Nabi Isa, kemusnahan telah berlaku di kalangan orang-orang  Yahudi dangan pelbagai kejahatan dan penyembahan emas. Mereka telah  menyimpang daripada kabenaran. Kerana itu Allah telah mengirimkan Nabi  Isa bin Matyam untuk menyembahkan kehormatan umat manusia yang  diperkotak-katikkan oleh orang-orang Yahudi : mengembalikan orang-orang  Yahudi kepada kebenaran, memperbetulkan akhlak, mengajarkan bagaimana  mencintai manusia dan menjauhkan mereka daripada perasaan ketaksuban,  Perdayaan, kezaliman, kejahatan dan penyembahan emas. Tetapi,  tidakbanyak orang Yahudi yang beriman melainkan segolongan kecil sahaja.

Ketika  melawat kota Orshalim, Nabi Isa bin Mariam terkejut besar melihat  orang-orang Yahudi telah mengubahkan tempat ibadat Haikal kepada pasaran  bursa perdagangan dan tempat pelacuran.

Orang-orang  Yahudi yang tidak mengenal erti dosa merasa tercabar apabila Nabi Isa  bin Mariam melakukan seruan dakwah dan memperingatkan  perbuatan-perbuatan mereka yang ingkar dan hina. Mereka merasa sedang  mendepani bahaya-bahaya Yang akan mengancam cara hidup dan  upacara-upacara keagamaan syaitan mereka. Lantas mereka merancang untuk  membunuh Nabi Isa bin Mariam. Ketua-ketua Yahudi yang kafir berkumpul  untuk merencanakan satu komplot dengan tetiti.

Mereka  telah selesai mempersiapkan satu komplot. Mereka menghubungi seorang  agen Yahudi yang munafik dalam perkumpulan Hawariyun Nabi Isa bin  Mariam. Mereka mahu Nabi Isa yang tidak dikenali itu diperkenalkan  ketika menghadapi kumpulan orang-orang Yahudi yang sedang dalam  kemarahan. Yahudha, seorang Yahudi, yang berpura-pura menjadi pengikut  Nabi Isa telah mengkhianati dirinya dengan menerima rasuah wang beberapa  dirham. Tetapi beliau tetah menjadi mangsa perkhianatan kepada golongan  orangorang Yahudi sendiri yang kafir, penuh dendam dan benci kepada Nabi Isa. Beliau telah dibunuh dan disalib. Allah telah menyelamatkan Nabi Isa bin Mariam.
..
Kitab  AI-Quran menerangkan: Bahawa orang-orang Yahudi telah gagal untuk membunuh dan menyalib Nabi Isa bin Mariam.
Tetapi mereka telah membunuh dan menyalib Yahudha, orang di kalangan mereka sendiri, yang menyerupai Nabi Isa bin Mariam.
Nabi Isa bin Mariam telah diselamatkan dan diangkatkan oleh Allah ke langit.

Setelah  tugas dan misi Nabi Isa bin Mariam berakhir, maka pengikutnya yang  beriman kepada allah dan mengakui Nabi Isa sebagai rasul, mulai  menghadapi keganasan dan penentangan daripada orang-orang Yahudi. Orang-orang  Yahudi yang kafir pula mengambil kesempatan merosakkan ajaran syariat  Nabi Isa dan menghapuskan agama Tauhid daripada pengikutnya yang benar  benar beriman.

Antara jenayah terbesar orang-orang Yahudi  terhadap orang-orang Kristian sebelum kedatangan Islam ialah pembunuhan  yang mereka lakukan yang disebut Pembunuhan Akhdud (Parit-Parit).

Seorang  Raja Yahudi yang bernama Du Nawas telah membunuh puluhan ribu  orang-orang Kristian dengan melemparkan mereka ke dalam parit-parit yang  berapi pada tahun 524 Masihi. Sebagaimana juga mereka telah berkompiot  menentang kerajaan-kerajaan Keristian.

Apabila perang  berlaku antara Parsi dan Rom: (641- 611 Masihi), orang-orang Yahudi  megambil kesempatan menolong orang-orang Parsi dan mengkhianati janji  dengan orang-orang Rom Kristian. Apabila mereka berjaya menguasai Syria  pada tahun tahun 615 Masihi, lantas mereka menawan ribuan orang-orang  Kristian. Mereka menyembelih dan membunuh orang-orang Kristian atas nama  syariat agama mereka.

Setelah enam kurun berlalu, Allah mengirimkan Nabi Muhammad sebagai rasul yang terakhir.
Semua  misi para nabi yang lalu adalah bersifat sementara dan ditujukan kepada  golongan bangsa tertentu. Sedang misi Nabi Muhammad bersifat sejagat  dan abadi. Ia tidak ditujukan kepada golongan bangsa tehentu seperti  bangsa Arab tetapi ditujukan kepada semua golongan bangsa sebagai rahmat  kepada seluruh umat manusia.

Apabila Nabi Muhammad dibangkitkan,  orang-orang Yahudi mendiami utara Hijaz, khususnya di sekitar Yathrib  (Kota Madinah). Mereka datang daft Palestin setelah diusir akibat  peperangan yang berter~san antara mereka dengan orang-orang Rom yang  beragama Krisitan dan orang-orang Kristian Palestin, bermula pada tahun  70 Mhsihi di tangan Taithas dan pada tahun 132 Masihi di.tangan Ha~!yun  hingga ke tahun 1917 selepas Perjanjian BalfoUr yang terkUtuk itu.

Pelarian  orang-orang Yahudi itu hidup dibantukan orang-orang Arab Hijaz. Hingga  mereka bersaingan pula dengan orang-orang Arab Hijaz. Sewaktu-waktunya  mereka berkelahi. Sewaktu-waktunya mereka berperang. Sewaktu-waktunya  mereka berdamai.
Orang. orang Yahudi mengerjakan ladang  dan mengenakan riba berlebihan dalam pinjamannya. Mereka  gemarmencetuskan perpecahan dan persengketaan antara Arab Kota (Aus dan  Khazraj). Hasilnya kedUa puak Arabitu berperang sesama sendiri. Ini  memberikan kesempatan kepada orang-orang Yahudi untuk mencapai  matlamatnya: menguasai ekonomi orang-orang Arab melalui perdayaan,  kerakusan, kebencian dan kefitnahanmereka,

Walaupun  orang-orang Arab bermusuhan sesama Sendiri, tetapi mereka sefahaman  mengenai keburukan akhlak orang-orang Yahudi. Kerana itu mereka benci  dan tidak menyukai orang-orang Yahudi. Mereka lebih suka menyembah  berhahi daripada:menganut agama Yahudi.

Sebelum Nab?  Muhammad dibangkitkan, para paderi kha kham Yahudi telah memperkatakan  bahawa seorang nabi barnakan dibangkitkan di Semenanjung Arabia.  Sifat-sifat nabi itu telah
disebutkan dalam kitab-kitab dan diperkatakan oleh para nabi dan rasul mereka.

Namun  demikian orang-orang Yahudi tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad.  Apabila Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah dan menjadikannya sebagai  pusat dakwah untuk mentauhidkan Allah, orang-orang Yahudi melihat bahawa  agama baru itu merupakan ancaman yang merbahaya terhadap kekuasaan dan  kepemimpinan agama yang mereka terajui selama ini. Mereka memandang  kepada Nabi Muhammad, agama Islam dan penganut-penganutnya dengan  perasaan dendam, dengki, marah dan kurang senang.
Permusuhan mereka terhadap agama Islam makin ketara apa-bila melihat penganut-penganut agama Islam makin berkembang.
Mereka mulai mencabar agama Islam dan memperdaya orang-orang Islam dengan pelbagai tuduhan, hasutan dan kepalsuan.

Apabila  ditanvai mengenai sesuatu dalam kitab mereka, mereka mencampuradukkan  sesuatu itu antara kebenaran dengan kebatilan untuk mendapat sokongan  daripada golongan musyrikin dalam menentang agama Islam dan Nabi Muhammad. Mereka ini disindirkan oleh kitab Al-Quran yang bermaksud:
Alangkah  buruknya mereka itu menjualkan dirinya dengan mengingkarkan kitab yang  diturunkan Allah kerana iri hati, disebabkan Allah melimpahkan kurnianya  kepada sesiapa daripada hamba-hamba-Nya yang disukai. Maka mereka itu  akan mendapat kemarahan yang berganda. Bagi orang-orang kafir adalah azab yang hina. (Surah AI-Baqarah: 90).

Orang-orang  Yahudilah yang memulakan permusuhan terhadap Nabi Muhammad walaupun,  Nabi Muhammad telah berikrar untuk menyamakan hak mereka dengan  orang-orang Islam dengan membenarkan kebebasan beragama dan menjaga  kepentingan harta benda. Orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi  dijadikan sebagai satu ummah, satu kemenangan dan satu tetadan kepada  orang-orang lain daIam hal-hal perpaduan, kebajikan dan perkhid-
matan.

Tetapi  orang-orang Yahudi se, dar bahawa mereka tidak dapat mempertahankan  Sifat keangkuhan dan slogan mereka sebagai Rakyat Pilihan Allah.  Mereka tidak dapat mempertahankan kePentingan dan kekuasaan baik  bersffat kebendaan mahupun kerohanian melainkan dihapuskan Nabi  Muhammad, pengikutnya serta agama Islam hingga ke akar umbinya.

Lantas  mereka mengambil kesempatan untuk meracuni Nabi Muhammad dan  mengkhianati perjanjian dengannya. Mereka terus menyokong golongan kafir  Quraisy penyembah berhala.

Mereka berkata bahawa golongan kafir Quraisy penyembah berhala adalah lebih baik daripada agama Islam.
Mereka  berpura-pura menganut agama Islam dan melakukan pelbagai sabotaj,  fitnah dan hal-hal yang meragukan orang-orang Islam seperti tercatat  dalam sejarah dengan peristiwa-peristiwanya yang terkenal.

Dalam  sejarah zaman moden, sikap berpura-pura orang YahUdi menganut agama  Islam tel~ terbuk-ti apabila setengal.setengah orang Yahudi daripadh  Pertubuhan Donmat Turki ber-jaya menyusupi pemerintahan Empayar  Otlunaniah dan berhasil menghancurkan Khalifah Othmaniah melalui  seorang pemlmpim Yahudi yang berpura-pura menganut Islam iaitu Mustafa  Kemal Ara turk yang bergelar Bapa Kemerdekaan Turki!!!
Reply

Use magic Report

Author
 Author| Post time 22-6-2011 09:55 AM | Show all posts
Kesimpulan
Apa yang diperlihatkan oleh orang-orang Yahudi menunjukkan perwatakan orang-orang Yahudi berkurun yang cukup dikenali dalam sejarah perkembangan agama-agama seperfi yang diceritakan dalam halaman-halaman yang lalu dan dalam sejarah kehidupan bangsa-bangsa yang akan diceritakan dalam halaman halaman akan datang.

Orang-orang Yahudi merupakan satu bangsa yang keras kepala, ingkar terhadap Tuhan dan memandang rendah serta pendendam kepada bangsa-bangsa lain. Kesan yang dapat dirasakan:

Mereka takut menghadapi mati dan tidak memberi sepenuh kepercayaan atau keimanan kepada Tuhan.

Apabila menghadapi peperangan, mereka lebih suka menggalakkan cliff, bergantung kepada orang lain dan mempergunakan tipu helah serta perisikan. Kita dapat melihat perwatakan itu apa-bila Nabi Musa menyeru mereka supaya memerangl orang-orang kafir di Palestin. Mereka berkata: Wahai Musa, kami sama sekali tidak akan memasuki kota itu selagi mereka berada di datamnya- Pergilah anda berperang dengan Tuhan anda. Kami akan duduk di sini.

Dengan perkataan yang sama tetapi dalam bentuk yang berlainan, ia berulang setelah 30 kurun berlalu, apabila mereka berkata pemerintah Inggeris, Russia, Amerika dan Perancis di permulaan kurun kedua puluh: Behkan Palestan kepada karm. Perintahkan Palestin untuk memudahkan jatan kepada kami. Kami mahu Palestin kosong daripada penduduknya orang-orang Arab!

Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap para Nabi dan Rasul dari zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, hinggalah kedatangan Nabi Muhammad dan sesudahnya, secara jelas memperlihatkan bahawa pertarungan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Islam akan berterusan hingga ke akhir zaman.

Perwatakan agama Islam berbeza dengan perwatakan agama Yahudi. Agama Islam mengajak umatnya kepada kemuliaan dan pengorbanan, sedang agama Yahudi menjadikan umatnya keras kepala dan melakukan kezaliman. Agama Islam dapat diikuti oleh semua manusia, ajaran dan undang-undang syariatnya dapat dilaksanakan dan disesuaikan dengan semua zaman dan tempat.

Berbeza dengan agama Yahudi, ajaran dan undang-undang syariatnya khusus untuk bangsa Yahudi sahaja. Agama Islam mengakui semua kitab Taurat, Injil dan Al-Quran, mengakui semua Nabi dan Rasul termasuk Mu,sa, Isa dan Muhammad. Sementara agama Yahudi tidak mengakui kitab Injil dan AI-Quran kecuali kitab Taurat dan Talmud. Agama Yahudi tidak mengakui Nabi Isa dan Muhammad kecuali Nabi Musa.

Agama Islam menyeru semua manusia kepada kasih sayang, kebaikan dan menolak kejahatan sesama umat manusia. Sedang agama Yahudi menyeru bangsanya supaya melakukan kebencian, bersikap angkuh dan kezaliman sesama umat manusia.

Singkamya: Agama Islam telah menghancurkan kebatilan agama Yahudi dengan meletakkan asas taqwa sebagai dasar keadilan dan persamaan hak antara semua umat manusia seperti termaktub dalam AI-Quran yang bermaksud:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami jadikan kamu lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kamu pelbagai bangsa dan golongan supaya kamu berkenal-kenalan.

Sesungguhnya orang termulia di sisi Allah ialah orang paling taqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mendalam Pengetahuan-Nya (AI-HUjurat:13).
Reply

Use magic Report

Post time 22-6-2011 11:03 AM | Show all posts
ko lupa...diaorang penggal Nabi Yahya AS dan kerat bapa baginda Nabi Zakaria AS
Reply

Use magic Report

Post time 22-6-2011 11:11 AM | Show all posts
kaum yg paling banyak ancam nak bunuh nabi,  kaum yahudi la beb.
Reply

Use magic Report

Post time 22-6-2011 11:32 AM | Show all posts
tp org yahudi juga jadi pengikut nabi isa
-aku rasa kematian nabi2 ni bukan sebab yahudi, tp sebab humanity
Reply

Use magic Report

Post time 22-6-2011 11:54 AM | Show all posts
tapi yahudi dah kalah masa Perang Khaybar
Reply

Use magic Report

Author
 Author| Post time 22-6-2011 12:04 PM | Show all posts
tp org yahudi juga jadi pengikut nabi isa
-aku rasa kematian nabi2 ni bukan sebab yahudi, tp sebab  ...
sekngucing Post at 22-6-2011 11:32 AM    humanity???
maknenye???
Reply

Use magic Report

Post time 22-6-2011 12:05 PM | Show all posts
jahat sangat dia org ni...sanggup buat apa jer utk kepentingan sendiri..
betul ker yahudi bangsa paling pandai di dunia...
Reply

Use magic Report

Post time 22-6-2011 12:07 PM | Show all posts
humanity, maksudnya kemanusiaan, bukan tertakluk pada satu2 bangsa
-sebab semua manusia mempunyai sifat iri hati, sifat dengki, cemburu, khianat
Reply

Use magic Report

Author
 Author| Post time 22-6-2011 12:48 PM | Show all posts
humanity, maksudnya kemanusiaan, bukan tertakluk pada satu2 bangsa
-sebab semua manusia mempunyai s ...
sekngucing Post at 22-6-2011 12:07 PM    bukan...
maksud soalan tu, kaitan dgn kematian para nabi...
Reply

Use magic Report

Post time 22-6-2011 01:17 PM | Show all posts
asyik bukak pasal negatif je kalau yahudi, takde menda lain. padahal kata 800 tahun hidup aman sebumbung dgn yahudi.
Reply

Use magic Report

Post time 22-6-2011 01:29 PM | Show all posts
Reply 10# ejensemit


    maksudnya, jgan menyalahkan sesuatu kaum ke atas kematian nabi2 atau penganiayaan
Reply

Use magic Report

Post time 22-6-2011 02:18 PM | Show all posts
dh ada illuminati kan jaman jesus?
Reply

Use magic Report

Author
 Author| Post time 22-6-2011 02:24 PM | Show all posts
asyik bukak pasal negatif je kalau yahudi, takde menda lain. padahal kata 800 tahun hidup aman sebum ...
manap77 Post at 22-6-2011 01:17 PM


musuh islam bro.. da sah2 diorg tentang islam..
dlm quran pun ade crite..
Reply

Use magic Report

Post time 22-6-2011 02:27 PM | Show all posts
musuh islam bro.. da sah2 diorg tentang islam..
dlm quran pun ade crite..
ejensemit Post at 22-6-2011 14:24


konspirasi yahudi bermusuh dgn islam ni baru je bunyi. kalau israel tak wujud, takde pun konflik palestin, dan takde pun zionis sana sini. umat islam di zaman khalifah selama 1000 tahun tu takde pun quote kisah2 yahudi musuh islam sbb yahudi di zaman tu dh memang dhimmi. ni bila israel wujud, baru kita sibuk2 nak korek semula ayat2 quran utk kata semua yahudi tu musuh islam dari dulu.

Rate

1

View Rating Log

Reply

Use magic Report

Post time 22-6-2011 02:28 PM | Show all posts
Reply 4# winamp05

sy stju dgn pandangan bro winamp.

bangsa yahudi merasakan diri mereka adalah bangsa yg terbaik dan di pilih oleh tuhan,
sebab itu mereka berpendapat bahawa mereka tidak memerlukan nabi dan rasul lg.
Reply

Use magic Report

Post time 22-6-2011 02:31 PM | Show all posts
Reply 8# aku_tulip


    btol.
saya stju ngan aku-tulip.

memang kalu dalam pandangan mereka, mereka la bangsa paling pandai dalam dunia.
bangsa yg dipilih oleh tuhan.
tapi, disebabkan mereka bongkak n lain2, tu yg jadi mcm ni, xperlu nabi n ape2 walaupun dorg tahu bahawa nabi muhammad saw adalah nabi dan rasul yang benar dan terakhir.

sbb tu, kalu nak ikot pandangan ahli agama,
org yahudi ni menunggu nabi mereka iaitu Dajjal laknatullah.
dorg akan berpakat dengan dajjal utk melawan 'skrip' allah swt dh buat.
Reply

Use magic Report

Post time 22-6-2011 02:36 PM | Show all posts
Reply 11# manap77


btol juga pendapat manap77.
memang ada bangsa yahudi yg baik.
bangsa2 yahudi ni yang memperjuangkan agama Allah swt time tu (sebelum agama Islam)

kalu di zaman nabi muhammad saw dan skrg,
memang ada bangsa yahudi yg baik, tp sebenarnya mereka adalah dikatakan seperti "musuh di dalam selimut"

tapi, memang ada pun orng yahudi yg baik2.
yg mengamalkan ahli kitab, dan memang ada yahudi yg mengamalkan ahli kitab ni pun x stju dgn zionis.
then, memang dorg mengakui nabi muhammad saw ni adalah nabi dan rasul yang benar. tp, disebabkan, mereka masih berpegang dengan sejarah dan adat mereka, mereka tetap mengamalkan ajaran nabi Musa as.
Reply

Use magic Report

Post time 22-6-2011 02:37 PM | Show all posts
Reply  winamp05

sy stju dgn pandangan bro winamp.

bangsa yahudi merasakan diri mereka adalah  ...
manuskrip_lama Post at 22-6-2011 14:28

kalau yahudi rasa diri terbaik dan anti islam, kenapa masa perang salib yahudi2 ramai tolong islam melawan tentera salib? ada penjelasan tak utk tiba2 di zaman tu yahudi jadi lain sekejap?
konspirasi yahudi ni sindrom baru yg direka oleh org2 arab dan islam yg low self esteem sebab dh kehilangan empayar islam slepas perang dunia pertama
Reply

Use magic Report

Post time 22-6-2011 02:39 PM | Show all posts
Reply 5# sekngucing


humanity?
pelik juge.
tp kalu nak ikot logik, boleh juge menerima pendapat sekngucing ni.

sbb bangsa2 yahudi yg jahat ni, x mahu menerima arahan dr nabi isa dan lain2 lagi.
kerana mereka merasakan bangsa mereka adalah bangsa pilihan, terbaik, pandai dan lain2.
so, mereka merasakan bahawa bangsa mereka tidak perlu ada nabi dan rasul utk memimpin mereka.
lgpun, peraturan2 akhirat menyebabkan mereka seperti terhad utk melakukan benda2 negatif.
Reply

Use magic Report

Post time 22-6-2011 02:43 PM | Show all posts
Reply  manap77


btol juga pendapat manap77.
memang ada bangsa yahudi yg baik.
bangsa2 yahudi  ...
manuskrip_lama Post at 22-6-2011 14:36

rasanya bukan masalah ada yahudi baik ada yahudi jahat. thread ni utk kata permusuhan yahudi secara azali terhadap islam berdasarkan quran katanya. maksudnya, bila quran kononnya dh kata yahudi bermusuh pada islam secara azali, tak timbul isu ada yahudi baik, ada yahudi masih mengamalkan kitab, ada yahudi zionis sebab by default, yahudi musuh islam (menurut forumer2).

sebab tu aku tanya, kalau itu pegangan umat islam sejak nabi muhammad, kenapa diorang tak hapuskan yahudi dari zaman khalifah dulu. kenapa dlm buku sejarah byk cerita kegemilangan hubungan yahudi-islam. di zaman tu mana pegangan "yahudi bermusuh dgn islam dan berkonspirasi terhadap islam"?ada sejarah tak buku2 atau sejarah2 ttg pemimpin atau ulama islam di zaman yahudi-islam tu mengatakan yahudi musuh dlm selimut sdg berkonspirasi menjatuhkan islam?


atau ni semua berlaku tak sampai 100 tahun yg lalu, bila zionism muncul dan bertembung dgn arab nasionalism post-ww I
Reply

Use magic Report

Post time 22-6-2011 02:52 PM | Show all posts
Reply 19# manap77


    owh.
macam tu ek manap77.

ok.
bg pandangan saya, ade dua;
1. yahudi yg baik; dorg menolong org2 islam di sini, kerana mereka adalah dibawah pentadbiran Islam, dan masing3 perlu berperang.
2. yahudi yg x baik; dorg menolong org2 islam di sini, kerana hendak hadiah or keistimewaan or ape2 yg tidak diketahui.

tp, mengikut al-quran, sememangnye kite perlu berhati2 dengan bangsa yahudi ini.

memang kite tahu, ada yahudi yg baik dan ada yg jahat. ada yg xkisah langsung pasal agama2.
dan lain2.

hehe..
Reply

Use magic Report

Author
 Author| Post time 22-6-2011 02:54 PM | Show all posts
kalau yahudi rasa diri terbaik dan anti islam, kenapa masa perang salib yahudi2 ramai tolong islam ...
manap77 Post at 22-6-2011 02:37 PM


kristian pun musuh die jgk..
musuh kepada musuh adalah kwn..
Reply

Use magic Report

Post time 22-6-2011 02:57 PM | Show all posts
Reply  manap77


    owh.
macam tu ek manap77.

ok.
bg pandangan saya, ade dua;
1. yahudi y ...
manuskrip_lama Post at 22-6-2011 14:52


jadi wajiblah yahudi ni dihapuskan sebab selagi ada yahudi, selagi tu lah mereka bermusuh atau brmuka2 dgn kita. tapi terpikir jugak, buat apa Allah susah2 jadikan yahudi atau kekalkan bangsa ni kalau dh tau awal2 akan buat jahat sampai hari qiamat?
tak de pulak masa zaman nabi adam yahudi mintak dikekalkan macam iblis untuk biar hidup sampai hari kiamat.

kenapa tak beri bala dan hapuskan semua sekaligus mcm yg berlaku kt kaum ad,samud,sadum tu. kan senang. macam buang masa je bergaduh sesama manusia bunuh membunuh semata2 utk benda yg dh diberitahu awal2 sbg jahat. mencegah lebih baik dari merawat
Reply

Use magic Report

Post time 22-6-2011 02:59 PM | Show all posts
Reply 21# manap77


owh.
mcm tu,
tp apepun menurut 'skrip' allah swt,
org yahudi akan dihapuskan semuanya, bile time imam mahadi dan nabi isa as nanti.
so,
x leh la, khalifah yg bunuh semua.
x leh la, hitler nak bunuh semua. (tp mmg ada pandangan menyatakan, hitler x bunuh org yahudi spt yg digembar gemburkan)

jd, hari akan dtg yg akan menjalankan 'skrip' allah swt.

owh,
dalam al-quran, ade je tunjuk yahudi yg baik.
cthnye, nabi musa as, nabi isa as, nabi yusuf as, nabi daud as, nabi sulaiman as dll.
mereka ni lah yg menjalankan pemerintahan allah swt, dan daripada situ la, org2 mereka adalah org2 yahudi juge, yg diruju sbg org2 yg beriman zaman sebelum Islam.

ke x?

pasal musuh dlm slmut ni, bermaknye kite kene jage2, kan sudah di katakan dalam al-quran bahawa, kite boleh mengamalkan perpaduan dengan agama lain melainkan islam tetapi kite perlu berhati2 dgn mereka, kerana mereka ade niat tersembunyi.


manap77,
leh x sy nak tahu pandangan manap77 ttg pandangan org yahudi kenapa x terima nabi muhammad as dan islam?


sorry kalu melalut.
Reply

Use magic Report

You have to log in before you can reply Login | Register | Facebook Login

Points Rules

 CARI App
Get it FREE Apple App Store
Get it FREE Google play
 Instagram
cari_infonet
FOLLOW
Copyright © 1996-2018 Cari Internet Sdn Bhd All Rights Reserved(483575-W)
0.087430s Gzip On
Quick Reply To Top Return to the list